cehennem'in 7 katı

cehennem'in 7 katı

Cennet ve Cehennem’ in 7 Katı

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi 7 rakamı bir çok yerde karşımıza çıkmakta. Doğal olaylar ve insan yapımı bazı kavramlarda da karşımıza çıkıyor. Özellikle din ile ilgili yazılı ve sözlü metinlerde karşımıza çıktığını da gördük. Bu yazımızda 7 rakamının İslam dinindeki yeri hakkında konuşacağız.

Bilindiği gibi Kur-an’da 7 kat cennet ve 7 kat cehennemden bahsedilir. Buna rağmen cennetin 8 kat olduğuna inanan alimler de mevcuttur. İbn-i Abbas’ın görüşüne göre cennet 7 katlıdır. Bunlar; Firdevs, Adn, Nâim, Daru’l-Huld, Me’va Cenneti, Daru’s-Selâm ve İlliyyûn cennetleridir.

Cennet’in 7 Katı

Cennet’in 7 katı

1.Adn: İkamet ve ebedi yer manası taşır. İçerisinde inciden yapılmış köşklerin bulunduğu söylenir. Her bir köşkte 70 yurt, her bir yurtta 70 ev ve her bir evde bir taht mevcuttur.

2.Firdevs: Her çeşit bitkiyi barındıran bahçe anlamındadır. Tüm cennetlerin en üstünü olduğu söylenir.

3.Naim: Anlamı nimet , bolluk ve refahtır.

4. Daru’l Huld: Süreklilik ve sonsuzluk anlamındadır. Son varış yeri ve ebedi makam olarak düşünülür.

5.Me’va: Sığınılacak yer, mesken anlamı taşır.

6. Daru’s Selam: Selamet ve emniyet anlamı taşır.

7.İlliyyun: Cennetin en yüksek tabakasıdır.

Cehennem’in 7 katı

Cehennem’in 7 katı

Cehennemin 7 katı için ise aşağıdaki şekilde tanımlamalar mevcuttur. Bu tabakalar işlenen günahlara göre ve belirli topluluklara göre ayrılmışlardır. İkinci tabakadan sonraki bölümlerde Yahudiler, Hıristiyanlar, Sâbiîler, ateşe tapanlar ve müşrikler için azap çekme bölümleridir.

1.Cehennem: 7 kat cehennem tanımlamaları arasında en hafif olanıdır. Muhammed ümmetinden çıkan isyankarların bu tabakaya gideceği tanımı vardır.

2.Cahim: Isı derecesi yüksek olan ateş anlamındadır. 26 ayette ve bir çok hadiste adı geçmektedir.

3. Haviye: Uçurum ve derin çukur anlamındadır. Kur-an’da sadece bir yerde adı geçmektedir.

4.Hutame: Ateşin kırmak ,ufalamak ve tahrip etmek özelliğini tanımlayan bir kelimedir.

5. Leza: Halis ateş anlamındadır ve Kur-an’da sadece bir yerde adı geçmektedir. Vücudun belli bölgelerini koparan ve acı veren ateş tanımı geçmektedir.

6. Sair: Tutuşturmak ve alevlendirmek anlamlarını taşır. 17 ayette adı geçer.

7. Sakar: Şiddetli bir sıcaklık ile yakıp kavurmak , yok etmek anlamı taşır. Sakr kökünden gelmektedir. Sönmeyen ve sürekli olarak insan derisini kavuran bir ateşten bahsedilir.

Please follow and like us:
Pin Share

1 thought on “Cennet ve Cehennem’ in 7 Katı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir