7 sanat hakkında

7 sanat hakkında

7 Sanat Hakkında

Nedir bu 7 Sanat?

Çoğu zaman duyduğumuz bir terimdir 7 sanat. Sinemanın 7. sanat olduğunu biliriz fakat diğer sanat türlerini ve sıralarını pek önemsemeyiz genelde. Bu yazımızda 7 sanata genel bir bakış atalım dedik.

Resim ve Heykel

Sanatların ilki ve en eskisidir Resim ve Heykel sanatı. İlk insanların mağaralara çizdikleri hayvan figürlerini düşünürsek eğer resim sanatının ilk olarak var olmasını net bir şekilde anlayabiliriz. İnsanlık geliştikçe resim ve heykel sanatı da gelişmiş ve çeşitli tarzlara ayrılmıştır.

Müzik

Duygu, his ve düşüncelerimizin bazı sesler aracılığı ile dışa vurum şekline müzik diyoruz. Müzik sanatı da ilk insanların gruplar halinde yaşamaya başlaması ile birlikte daha çok ritim aletleri ile müzik yaparak keşfedilmiş ve inanların hayatına girmiştir.

Tiyatro

Tiyatro kelimesinin kökeni Yunancadan gelmektedir. Tea kelimesi sahne anlamına gelmektedir. Sahnede canlı olarak insanlara sunulan ve daha çok oyuncuların hareketleri aracılığı ile duygu, düşünce ve hislerin seyirciye aktarılma sanatıdır. Tiyatro ilk olarak Antik Yunan’da uygulanmıştır. Tragedya ve komedya türlerinde bir çok eser bu dönemde üretilmiştir.

Dans Nedir?

Dans

Dansın tam olarak bir tanımı bulunmamaktadır. Fakat daha çok müzik eşliğinde dans edildiğinden dolayı tanımı müzik tanımına dayandırılabilir. Duygu ve düşünceleri yansıtan, uzay boşluğunda yapılan tüm hareketler bütünü diyebiliriz. Teorik olarak müzik gibi , ilk insanların gruplar halinde yaşamaya başlaması ile birlikte dans insanlar tarafından keşfedilmiştir.

Edebiyat Nedir?

Edebiyat

Sözlü veya yazılı olarak, yaşanmış veya hayali olayların, duygu ve düşüncelerin yansıtılması veya biçimlendirilmesi olarak adlandırabiliriz. Edebiyat bir toplum hakkında birçok bilgi verebilir. Bu açıdan bakıldığında sosyal bir bilim olarak ta düşünülebilir. Toplumda yaşanmış savaşlar, acılar, doğal felaketler o toplumun edebiyatını da etkilemektedir.

Mimari

İlk bakışta bir sanat dalı olarak görünmese de sanatsal özellikleri barındırdığı için mimari yapılar sanat eseri olarak adlandırılır. Günümüz mimarisini sanatsal olarak adlandırmak biraz zor olsa da eski mimari yapıların sanatsal özelliklerinin olduğunu inkâr etmek imkansızdır. Halen İstanbul’da ayakta duran onca tarihi yapı gerçek anlamda birer sanat eseri özelliklerini korumaktadırlar.

7. sanat sinema.Sinema nedir ?

Sinema

Diğer sanat dallarına son olarak eklenen sinema, yaşanmış veya hayali, duygu ve düşüncelerin beyaz perde aracılığı ile insanlara sunulma şeklidir. Günümüz sinemasında vizyona giren birçok film için sanat eseri demek zor olsa da belirli ölçüde sanatsal değeri olan filmler yapılmakta.

Ek olarak Fotoğraf ve Fotoğrafçılık için birçok kaynakta sanat dalı olmadığı bilgisi mevcuttur. Fakat çekilen karede duygu ve his karşı tarafa iletildiğinden dolayı Sinema dalı altında bizce Fotoğraf ve Fotoğrafçılıkta bir sanat dalıdır.

Please follow and like us:
Pin Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir